Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III PZP 30/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Sąd Najwyższy z udziałem prokuratora Prokuratury Generalnej PRL, S. Trautsolta, w sprawie z powództwa Mirosławy L. i Haliny R. przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w M. o zapłatę po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Z.G. z siedzibą w S. postanowieniem do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc:~Czy roszczenie członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej o udział w docho...