Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OW 179/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o rozłożenia na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2019