Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałów pędnych i smarów w JW. 1641 Inowrocław do r...

II OW 22/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody z terenu kompleksu Łebcz

II OW 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie odtworzenia rowu

II OW 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie odtworzenia rowu

II SAB/Go 60/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie ustaleni linii brzegu

II OW 71/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego zaślepienia przepustu

II OW 7/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Wniosek Wójta Gminy Kolbudy w sprawie prawidłowego utrzymania urządzenia wodnego - zbiornika wodnego, usytuowanego na działce nr [...], obręb L., gm. Kolbudy (przed podziałem działka nr [...])

II OW 2/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu pierwotnego rowu melioracyjnego

II OW 27/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Wniosek w przedmiocie wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za podtopienia działki

II OW 75/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   2