Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OW 251/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G. L. o przeniesienie na stanowisko służbowe