Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OW 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania środka odwoławczego W.L. od decyzji Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. W. od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej

I OW 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. W. od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej

I OW 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania K.S. od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej