Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 208/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. C. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 209/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.S. o udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. D. o umieszczenie W. M. bez jej zgody w domu pomocy społecznej

I OW 68/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek w przedmiocie wydania skierowania i dofinansowania pobytu w Domu Seniora '[...]' w W.

I OW 67/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego

I OW 230/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 222/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego

I OW 221/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.L. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego

I OW 262/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   12