Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 218/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ł. S. o przyznanie pomocy w formie schronienia i posiłku

I OW 208/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej