Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 27/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] o umieszczenie w domu pomocy społecznej