Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. D. o umieszczenie W. M. bez jej zgody w domu pomocy społecznej

I OW 67/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego

I OW 287/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek Prezydenta Miasta Konina o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a Burmistrzem Rogoźna przez wskazanie Burmistrza Rogoźna jako organu właściwego do rozpoznania wniosku D. M. o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych

I OW 300/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. T. o udzielenie pomocy w formie finansowej na potrzeby socjalno

I OW 305/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.A. o przyznanie pomocy w formie skierowania do schroniska dla bezdomnych oraz finansowej w formie pokrycia kosztów pobytu w schronisku

I OW 269/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.G. o przyznanie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego

I OW 282/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 100/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. o rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego

I OW 171/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej
1   Następne >   2