Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawienia pochówku W. C.

I OW 38/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-08

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego i zasiłku celowego