Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 105/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

I OW 75/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.Z. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 77/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.M. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego w części dotyczącej dziecka M. T.

I OW 106/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 78/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Z. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego