Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 228/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków W.R. dotyczących ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego

I OW 265/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego