Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 287/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek Prezydenta Miasta Konina o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a Burmistrzem Rogoźna przez wskazanie Burmistrza Rogoźna jako organu właściwego do rozpoznania wniosku D. M. o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych

I OW 300/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 282/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego