Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 171/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej

I OW 144/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowaniu do domu pomocy społecznej