Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 50/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-28

Wniosek Burmistrza G. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem G. [...] a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Powiecie G. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. w sprawie likwidacji progu zwalniającego przy ul. B. [...] w miejscowości [...]

II OW 33/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie nakazu wstrzymania realizacji robót budowlanych

II OW 118/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Zarządcy [...] w O. [...] o dokonanie kontroli w budynkach zlokalizowanych w O. [...] przy ul. K. [...] i K. [...], z uwagi na wydobywanie się duszącego zapachu z przewodu kominowego

II OW 110/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku B. L. o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym [...], obręb [...]

II OW 117/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-29

Wniosek Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w sprawie sprawowania nadzoru budowlanego nad gazociągiem przesyłowym