Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I OW 82/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku R.N. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi publicznej

I OW 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. Z. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 151/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawienia pogrzebu W.S.

I OW 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. D. o udzielenie pomocy w formie zasiłku okresowego

I OW 96/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zwrotu kosztów pogrzebu H.B.

I OW 282/15 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. P. o przyznanie zasiłku stałego

II GW 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

Wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Burmistrzem Miasta Z. w zakresie rozpoznania wniosku P. D. S.A. Oddział Ł.-T. na lokalizację przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi krajowej nr [...], ul. K. w Z.

I OW 238/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 269/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 259/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] o pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych
1   Następne >   +2   +5   9