Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w przedmiocie rozstrzygnięcia czy dana nieruchomość jest nieruchomością rolną