Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Skarżony Inne X

I OW 250/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia dokumentacji zarchiwizowanej

II OW 9/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie właściwości organu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa MOP II Brwinów Północ i MOP III Brwinów Południe w ciągu A2

II OW 129/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji ustalającej wypłatę odszkodowania za grunt zajęty przez powierzchniowe wody płynące

II GW 18/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu umów zawartych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II GW 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu umów zawartych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I OW 159/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich A. F. oraz K. F.umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej

II OW 73/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji dotyczących prac związanych z udrożnieniem rowu melioracyjnego

I OW 193/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka J. O. umieszczonej w rodzinie zastępczej

II OW 39/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

Wniosek w przedmiocie wypłaty odszkodowania za grunt zajęty przez powierzchniowe wody płynące

II OW 65/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji
1   Następne >   +2   +5   +10   13