Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego w Szklarskiej Porębie przy ul. [...]

II OW 67/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku [...] S.A. w W. o wydanie w ramach postępowania naprawczego pozwolenia na budowę dla istniejącej inwestycji

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie pozwolenia na dokończenie budowy budynku usługowo

II FW 2/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia

II OW 137/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie braku dojazdu do działek

II OW 138/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie braku dojazdu do działek

II OW 134/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania terenu

II OW 22/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-07

Wniosek w przedmiocie zalewania nieruchomości ściekami wypływającymi z przydomowej oczyszczalni ścieków

II FW 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia

II OW 70/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

Wniosek Wójta Gminy Zambrów z 14 czerwca 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Zambrów a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Zambrowie przez wskazanie organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku I. K.
1   Następne >   +2   4