Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II OW 16/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S.

II OW 101/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

Wniosek w przedmiocie przeprowadzenia kontroli sanitarno

II OW 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego uzgodnienia ekspertyzy technicznej w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie istniejących zbiorników na nieczystości płynne o pojemności do 10 m³ na działce nr [...] i [...] w miejscowości [...]

II OW 53/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-17

Wniosek Wójta Gminy B. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy B. a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ż. w sprawie dokonania oględzin i podjęcia czynności w związku z hodowlą gołębi