Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I GW 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych środków unijnych