Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II GW 36/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Patrick Texas o sfinansowanie kosztów leczenia