Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 269/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. D. dotyczącego wystąpienia do sądu o uchylenie aktu notarialnego stanowiącego umowę sprzedaży działek

I OW 79/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Wójta Gminy K. w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu W. S.

III OW 51/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Burmistrza Miasta i Gminy [...] o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego