Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 128/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

I OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. Ś. o zatwierdzenie indywidualnego planu usamodzielnienia

I OW 244/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 221/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej O.W. umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 229/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. Ś. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. Z. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S. o przyznanie pomocy finansowej oraz pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole

I OW 237/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.R. o przyznanie zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie społeczne

I OW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OW 281/15 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o skierowanie do domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży
1   Następne >   +2   +5   +10   49