Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 230/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 222/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego

I OW 221/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.L. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego

I OW 262/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 220/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego

I OW 260/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku F. J. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 263/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P.S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019

I OW 3/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej ustalenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OW 273/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019

I OW 264/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019
1   Następne >   2