Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. Z. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 151/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawienia pogrzebu W.S.

I OW 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. D. o udzielenie pomocy w formie zasiłku okresowego

I OW 96/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zwrotu kosztów pogrzebu H.B.

I OW 282/15 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. P. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 238/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 269/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 259/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] o pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 319/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej refundacji kosztów pogrzebu Z. K.

I OW 291/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   7