Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 96/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku F.G. o skierowanie do domu pomocy społecznej