Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 21/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr [..]

I OW 167/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej