Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 208/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. C. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 68/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek w przedmiocie wydania skierowania i dofinansowania pobytu w Domu Seniora '[...]' w W.

I OW 43/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.L. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

I OW 33/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania M.S. do domu pomocy społecznej

I OW 28/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 13/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek Starosty [...] o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Prezydentem Miasta [...] przez wskazanie powiatu właściwego do pokrywania wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie małoletniej S.V. umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 5/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o przyznanie całkowicie ubezwłasnowolnionemu J. R. pomocy w formie usług opiekuńczych

I OW 237/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.Ł. w sprawie przyznania zasiłku okresowego

I OW 244/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.L. w sprawie przyznania tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych

I OW 210/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.K. o przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
1   Następne >   +2   4