Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 266/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 278/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.M. o wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej