Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 217/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. R. o skierowanie i dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej

I OW 216/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. U. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 212/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 214/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich L.P. oraz M.P. umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej

I OW 213/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia kosztów pobytu dziecka J.P. w rodzinie zastępczej

I OW 155/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie M. J. umieszczonej w pieczy zastępczej

I OW 231/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. C. o przyznanie zasiłku celowego, kontynuację zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie świadczeń w postaci zasiłku okresowego i celowego

I OW 18/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. L. o pokrycie kosztów za pobyt i wyżywienie w hostelu [...] oraz zasiłku celowego

I OW 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
1   Następne >   +2   4