Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 82/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków z tytułu umieszczenia po raz pierwszy małoletniej J. B. w pieczy zastępczej

I OW 163/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania podmiotu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci D. i F. S. w pieczy zastępczej