Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 25/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania A. K. od decyzji Wojewody [...] z [...] września 2019 r. znak: [...] o odmowie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OW 101/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania K. L. od decyzji dotyczącej umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OW 102/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania E.K. od decyzji Wojewody [...] nr [...] dotyczącej umorzenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

I OW 122/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W.K. o stwierdzenie nieważności decyzji Marszałka Województwa [...] nr [...] odmawiającej przyznania świadczeń rodzinnych

I OW 119/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania B.Z. od decyzji Marszałka Województwa [...] nr [...] zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OW 124/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania K.K. od decyzji Wojewody [...] w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zobowiązania do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odse...

I OW 123/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W.K. o stwierdzenie nieważności decyzji Marszałka Województwa [...] nr [...] uznającej wypłacone świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane i zobowiązującej do zwrotu kwoty nienależnie...