Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 292/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo

I OW 227/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci: M. B. i M. B., umieszczonych w rodzinie zastępczej

I OW 93/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków za pobyt małoletnich

I OW 27/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 39/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci: K. S. i J. S.

I OW 286/19 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej

I OW 276/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka P.S. w placówce opiekuńczo

I OW 293/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. D. o przyznanie pomocy na zagospodarowanie

I OW 251/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej

I OW 114/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie D. O. umieszczonego w rodzinie zastępczej wskazać Powiat
1   Następne >   2