Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej

I OW 144/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania skierowania i ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniego Ł. D. w placówce opiekuńczo

I OW 157/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie małoletniej L. W. w pieczy zastępczej

I OW 343/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dot. ponoszenie kosztów pobytu dziecka B. K. w rodzinie zastępczej

I OW 162/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich P. K. i R. S. umieszczonych w pieczy zastępczej

I OW 270/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków od dnia [...] 2017 r. za pobyt dzieci: J. M. i P. M. oraz W. M. i A. M. w rodzinach zastępczych

I OW 284/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie D. K. umieszczonej w pieczy zastępczej

I OW 167/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci A. i J. W. umieszczonych w rodzinie zastępczej

I OW 310/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Wniosek w przedmiocie ponoszenia kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej

I OW 10/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
1   Następne >   +2   6