Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 209/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.S. o udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 228/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. F. opiekuna prawnego J. L. o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego

I OW 42/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.K.

I OW 22/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.M. o skierowanie do Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej i dofinansowanie pobytu

I OW 57/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. B. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 235/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ż. G. o skierowanie do Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi [...] w Z.

I OW 211/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.H. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 275/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.F. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 23/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.S. o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2