Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 275/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.F. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 4/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej skierowania Z. B. do domu pomocy społecznej