Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 105/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

I OW 75/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.Z. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 77/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.M. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego w części dotyczącej dziecka M. T.

I OW 106/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 78/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Z. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 228/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków W.R. dotyczących ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego

I OW 265/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 284/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie świadczenia wychowawczego

I OW 127/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.B. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

I OW 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego