Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.W. w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej

I OW 9/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. J. w sprawie udzielenia zasiłku okresowego i celowego

I OW 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosków E. M. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

I OW 81/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku Agnieszki K. o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na żywność i środki czystości

I OW 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 61/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P.S. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 113/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku A. Ś. o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego i okresowego

I OW 176/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-16

Wniosek T.K. o wskazanie organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] w sprawie przyznania zasiłków z pomocy społecznej

I OW 273/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 103/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku R. K. o udzielenie pomocy finansowej
1   Następne >   +2   4