Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 65/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów