Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 68/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek w przedmiocie wydania skierowania i dofinansowania pobytu w Domu Seniora '[...]' w W.

I OW 43/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.L. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

I OW 33/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania M.S. do domu pomocy społecznej

I OW 51/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.K. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OW 97/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zakończenia postępowania wszczętego w sprawie doprowadzenia zagospodarowania terenu nieruchomości do zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OW 35/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletnich A. D. oraz S. U.

II OW 72/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy usunięcia odpadów

I OW 63/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków R. K. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

I OW 54/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. K. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 65/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.C. o przyznanie zasiłku celowego