Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 70/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

I OW 93/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków za pobyt małoletnich

II OW 103/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 79/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę zbiornika przeciwpożarowego leśnego

II OW 71/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

II OW 76/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 75/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia na zbieranie odpadów

II OW 88/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów

I GW 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Wniosek w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON

II OW 95/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
1   Następne >   2