Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 42/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.K.

I OW 22/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.M. o skierowanie do Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej i dofinansowanie pobytu

II OW 68/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Wójta Gminy Stare Miasto w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

II OW 67/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Wójta Gminy Stare Miasto w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

I OW 56/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. R. o skierowanie do domu pomocy społecznej