Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 19/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku E. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 20/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku E. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 22/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Z. K. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 23/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. i D. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 24/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. i D. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 25/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. i D. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 26/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku H. S. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 27/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku H. S. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 28/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W. L. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty [...] nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   2