Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GW 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o nakazanie przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego

II GW 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

Wniosek P. S.A w L. w sprawie z wniosku P. S.A w L. o wydania decyzji na lokalizację w pasie drogowym dz. nr ewid. [...] w miejscowości. W., gmina G., kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz ze słupem.