Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II FW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego miejscowo w sprawie podatku od środków transportowych

II FW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego poprzez wskazanie organu właściwego w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r.