Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S. o przyznanie pomocy finansowej oraz pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole

I OW 55/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

I OW 121/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. K. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 246/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. W. w sprawie przyznania pomocy finansowej

I OW 49/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosków M.N.: o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Społecznym w P. oraz o przyznanie pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego

I OW 324/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. P. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego i okresowego

I OW 87/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego oraz o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym

I OW 67/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. T. o udzielenie pomocy w formie finansowej na potrzeby socjalno

I OW 269/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.G. o przyznanie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego
1   Następne >   2