Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OW 241/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 269/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 261/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. Ł. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 243/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. P. o udzielenie zasiłku stałego

I OW 84/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. J. o przyznanie zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 145/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. w prawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego

I OW 67/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego

I OW 282/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego