Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 281/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H.

I OW 189/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 76/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. P. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 179/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sporu związanego z koniecznością regulowania płatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 95/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ustalenia odpłatności za pobyt H.K. w domu pomocy społecznej

I OW 208/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 129/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. B. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. D. o umieszczenie W. M. bez jej zgody w domu pomocy społecznej

I OW 287/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek Prezydenta Miasta Konina o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a Burmistrzem Rogoźna przez wskazanie Burmistrza Rogoźna jako organu właściwego do rozpoznania wniosku D. M. o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych

I OW 171/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej
1   Następne >   2