Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 58/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. G. w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności